Het politieke debat dat niet mag plaatsvinden

KermitBelgië is géén parlementaire democratie maar een parlementaire particratie. Vanuit hun partijhoofdkwartieren worden de parlementsleden aangestuurd als 'puppets on a string'. Bij wijlen lijkt het wel op een Muppet show.

 Ter herinnering (wikipedia): 'The Muppet Show' is een Brits komisch televisieprogramma met in de hoofdrol Jim Hensons poppen, de Muppets. Het programma speelt zich af in een theater, waar veelal vreemde acts worden opgevoerd door onkundige artiesten. De optredens variëren van slapstickhumor tot absurde gebeurtenissen en parodieën. Het programma wordt gepresenteerd door Kermit de Kikker.

Hoewel wij hier en daar wel enige gelijkenis zien met geachte Kamerleden willen we toch vooral benadrukken hoe pijnlijk deze totale afhankelijkheid moet zijn voor mensen die nog enig zelfrespect hebben. Ja, zelfs nog gewoon zijn om zélf na te denken en daarvoor een beroep kunnen doen op een goed stel hersenen. Het moet hen ongetwijfeld ook schokken om te zien hoeveel 'partijvertegenwoordigers' omwille van de financiële genoegdoeningen zichzelf laten herleiden tot onbeduidende theaterpoppen. Ik denk daarom dat we voor deze parlementsleden moeilijk kunnen spreken over verdiensten. Ook en vooral wanneer ze beweren veel tijd te 'besteden' aan hun politieke activiteiten, want dat is dom.

Laten we even de proef op de som nemen en een debat voorstellen waarbij de partijvoorzitters vooraf géén instructies geven aan hun afgevaardigden en zelfs publiekelijk hun vertegenwoordigers aansporen om volgens hun eigen oordeel te stemmen voor of tegen een deelname aan de inzet van kernwapens door Belgische piloten met Belgische vliegtuigen. Om voor één keer 'volksvertegenwoordigers' te zijn.

Ik kan mij zelfs niet voorstellen dat een meerderheid van de bevolking voor een nucleaire oorlog is en dus ook niet dat hun 'vertegenwoordigers' anders zouden stemmen.

Nu hoor ik de partijcenakels al roepen dat zoiets plat populisme is. Een staatsman wéét wat hij moet doen, ook als dat niet populair is! Maar wéten die almachtige partijleiders zélf wel waarover ze praten?

Kiezen voor de F-35 is kiezen voor de nieuwe nucleaire doctrine van de VS

 

muizenval 3 van sina

 

De regering stelde het eenvoudig voor: de oude F-16's moeten vervangen worden door nieuwe gevechtsvliegtuigen, vierendertig in totaal. Dat is zowat het énige dat de politieke verantwoordelijken hebben beslist. Al de rest, inclusief het vooraf  berekenen en publiek (!) bekend maken van het aankoopbudget, waarop de VS-regering prompt liet weten 'dat het voldoende was om vierendertig F35A's te kopen', hebben ze overgelaten aan de militairen, meer bepaald aan de piloten-specialisten van de Luchtcomponent.

De problemen bij vorige grote aankopen indachtig, heeft de defensieminister op eigen initiatief, zijn politieke rol beperkt tot het passief toezien op de goede uitvoering van dit dossier. Daarmee kan hij wel zijn politieke verantwoordelijkheid niet ontlopen telkens hij een voorstel deed aan de regering, waaronder het door de militairen geschreven lastenboek (RfGP).

Deze gang van zaken toont duidelijk aan dat dit belangrijk dossier onvoldoende politieke aandacht kreeg. Maar hét politieke falen gebeurde vroeger. De politieke doelstellingen, die als eerste moeten vastgelegd worden, kwamen niet op een democratische manier tot stand. Ze werden beslist door de partijcenakels of gewoon genegeerd.

Deze machtscentra, opgesloten in hun 'bubbel' en niet gehinderd door veel gespecialiseerde kennis, nemen soms wereldvreemde beslissingen. Een mooi voorbeeld is de nucleaire rol die ons land in de toekomst moet opnemen. Ze wéten duidelijk niet - of vinden het niet belangrijk, wat nog erger zou zijn - dat de eigenaar van de nucleaire capaciteit en onze 'garanthouder'; de VS, de nucleaire NAVO-doctrine in de vuilbak gooide.

Nergens vonden we een document of het verslag van een debat over het feit dat de USA de NAVO-ONTRADINGSdoctrine  vervangen door een Amerikaanse GEBRUIKSdoctrine waarbij de nieuwe nucleaire wapens wél beschouwd worden als onderdeel van de oorlogsvoering. En de F-35 is het vliegtuig  om deze gebruiksdoctrine uit te voeren

In mijn artikel gepubliceerd op vrt.be (16 feb) schreef ik: "Zouden de Belgische politieke partijen beseffen dat dit nucleair gevaar intrinsiek deel uitmaakt van hun keuze voor de F-35A?"

Vandaag lazen we dat het Amerikaanse parlement discussieert over een nieuwe nucleaire wapenwedloop die Trump lanceerde, maar reeds onder president Obama werd uitgeschreven. Lees hier en hier.

Zou dat geen parlementair debat waard zijn? Of is de ganse procedure voor de keuze van een opvolger voor de F-16, alleen maar slecht theater?

Willen de partijvoorzitters zich hierover eens uitspreken, zonder zich te verbergen achter een achterhaalde NAVO-doctrine? Vooral de mening van N-VA-baas Bart De Wever is belangrijk, want tenslotte zijn het 'zijn Muppets' die de regie voeren, zowel inzake de besluitvorming als het parlementair debat.

 

Pjotrs Defensieteam