Hoe misleid je vertegenwoordigers van het volk

Fog-35Er waren verschillende getuigenissen van militairen waar we ons vragen bij stelden. Een generaal die beweert dat niemand ooit de toelating zal geven om de 8.000 vlieguren te overschrijden, terwijl enkel de technici die instaan voor het onderhoud en het beheer van onze vloot daarover met kennis van zaken kunnen oordelen, doet met deze uitspraak aan politiek.

In deze Nieuwsbrief onderzochten we de tegenstelling tussen de technische uitleg van klokkenluider luitenant-kolonel ir. Decrop met een jarenlange ervaring inzake het beheer en onderhoud van de F-16 en de reactie van kolonel ir. Van Pee, verantwoordelijk voor het dossier vervanging F-16; de aankoop van een nieuw vliegtuig. Intussen startten we ook een onderzoek naar de betrouwbaarheid van de getuigenis van de Amerikaanse kolonel Jeff Gates. Wordt vervolgd.

 

De hoorzitting in het parlement was bij momenten beneden alle peil, toen een burgerlijk ingenieur een collega afmaakte. Hoe kolonel ir. Van Pee brandhout maakte van de berekening door klokkenluider luitenant kolonel ir. Decrop, was te lezen in de media. En verder: "Ik ken hem niet (sic). Misschien heeft hij zich gewoon goed vergist. Het is toch een belangrijke vergissing om te maken voor het Belgisch parlement, laat me het daarbij houden." Wanneer men denigrerend uithaalt naar iemand die beroepshalve veel meer afweet van de levensduur en het onderhoud van F-16 dan de betrokkene, ware enige bescheidenheid op haar plaats geweest. Maar vooral zou het passen om zelf een intellectueel objectief debat te voeren.

Waarover gaat het dispuut?

Uit het verslag op vrt.be:
"Volgens Decrop ligt de kostprijs voor nieuwe toestellen op 250 miljoen euro per jaar. Maar daarin zit 100 miljoen euro personeelskosten die je altijd moet meenemen, zegt Van Pee. Daarnaast is er sprake van 20 miljoen euro om twee basissen draaiende te houden, net als 15 miljoen euro voor tussentijdse evaluaties. "Tel die samen met de 100 miljoen euro voor de F-16's en er schiet niet veel meer over van die 900 miljoen euro (n.v.d.r. besparing volgens Decrop over zes jaar van 2023 tot 2029), die de basis is van zijn hele uiteenzetting."

 

Fact check: "Misleidde kolonel Van Pee de volksvertegenwoordigers?"

Van Pee begint met zand te strooien in de ogen van de toehoorders. In plaats van duidelijk te zeggen hoe en waarom zijn berekeningen met die van Decrop verschillen, draait hij rond de pot, brengt nieuwe elementen aan (personeelskosten, organisatie basissen) die niet controleerbaar zijn door de toehoorders en geeft geen bijkomende uitleg.

Van Pee vergeet gemakshalve in zijn vergelijking te noteren dat hij 54 F-16 vergelijkt met slechts 34 F-35A, zonder enige verduidelijking over wat dat juist inhoudt. Misschien was hij dat gewoon vergeten. Toch een belangrijke vergetelheid voor het Belgische parlement.

Hij vergeet bovendien dat we in die korte periode langer kunnen gebruikmaken van de bestaande middelen: de complete infrastructuur, de expertise van ons onderhoudspersoneel en de training van onze piloten inclusief de vluchtsimulatoren. Het kan natuurlijk ook zijn dat Lockheed dat voor de F-35A gedurende die zes jaar (vanaf 2023) gratis ter beschikking wil stellen. Wij verwachten dat eigenlijk niet.

Waar hij het helemaal niet over heeft, is dat Lockheed wel belooft om de F-35A's die in 2023 al geleverd worden een betere software zullen hebben dan vandaag, maar dat sluit de zeer dringende en vooral zéér dure updates niet uit wegens de nu al verouderde capaciteiten (radar, ….). Alleen al dat bedrag riskeert zéér hoog op te lopen en niemand die kan garanderen dat we die updates niet zullen nodig hebben voor de veiligheid van de piloten!

Wanneer in de wandelgangen van het Kabinet van Defensie te horen valt dat men nu wil beslissen, omdat de F-35A nu goedkoper is dan wanneer we wachten tot het vliegtuig operationeel is, dan klinkt dat wel logisch maar is het niet, omdat we de updates (na het huidige aanbod) zelf zullen moeten betalen. En die kosten zijn zéér hoog, zoals men intussen in Nederland ook weet. Die hebben dezelfde modellen als de USAF die twijfelt of ze die updates wel zullen uitvoeren wegens de ongelooflijk dure kostprijs (méér dan honderd aanpassingen voor elk vliegtuig). Ook met de vorige ‘stealth by shape' F-22 Raptor van Lockheed Martin gebeurde hetzelfde. Is er een duidelijker bewijs voor onze stelling dat we met de beslissing dit jaar voor de F-35A een kat in een zak zullen kopen?

Kolonel Van Pee had het de Volksvertegenwoordigers veel eenvoudiger kunnen maken, en gewoon dingen die we kennen kunnen vergelijken zonder omwegen. Laten we eens naar de kosten per vlieguur kijken.

Nemen we aan dat onze toestellen in de komende jaren ook ongeveer 200 uren per jaar zullen vliegen. Daarmee kunnen ze mits een goed beheer zonder problemen tot voorbij 2029 en zonder de 8.000 vlieguren te overschrijden.

Dat zijn dan 200 x 54 F-16 x 6 jaar = 64.600 vlieguren. En voor de 34 F-35A's is dat 200 x 34 x 6 = 40.800 vlieguren in eenzelfde periode startend vanaf 2023 in plaats van 2026 (op basis van een uitstel van beslissing van DRIE jaar; 2021 i.p.v. 2018).

De F-35 kost 50.000 € per vlieguur (officiële cijfers van betaalde kostprijs door USAF in 2017) en de F-16, 10.000 €. Dat zijn gegevens die op de praktijk teruggaan en géén beloftes. Met andere woorden hoe men ook probeert de volksvertegenwoordigers om de tuin te leiden: Feit is dat vandaag de kostprijs per vlieguur VIJF maal hoger ligt voor de F-35 dan voor de F-16.

Voor de F-35 komt dat dus op 40.800 x 50.000 = 2.040.000.000 € (of 340 miljoen euro per jaar).
Voor de F-16 komt dat dus op 64.600 x 10.000 = 646.000.000 €

Een besparing van 1.394.000.000 € door zes jaar langer gebruik van de F-16 (één miljard driehonderdvierennegentig miljoen euro), bedrag dat Defensie kan besteden aan andere investeringen.

Bovendien blijft nog de vraag of een beperkt aantal vlieguren volstaat om de training van minstens het dubbel aantal piloten (68 piloten voor 34 dure vliegtuigen is géén luxe!) gecombineerd met eventuele operationele opdrachten mogelijk te maken. Indien dat niet het geval is loopt het verschilbedrag nog op. De 900 miljoen van lt. kol. Decrop zijn dus zeker geen te optimistische berekening.

fog-35

 

Fact check: "JA, kolonel Van Pee misleidde de Volksvertegenwoordigers"

Onze suggestie is daarom dat iemand best eens die berekening van Van Pee (met betrekking tot de levenskostcyclus van 15 miljard euro) controleert. Men kan ze natuurlijk ook gewoon in de prullenmand gooien, vermits ze volgens minister Vandeput zonder zijn handtekening toch niet bestaat.

Uit heel deze hoorzitting zijn we wel wijzer geworden over één zaak, namelijk de evidente medewerking van alle N-VA-betrokkenen, het partijbestuur, de defensieminister en de voorzitter van de commissie defensie om goede maatjes te blijven met de Luchtmachttop. De oorverdovende stilte van de partijtop, uit angst dat loslippigheid van de militaire ingewijden nog meer schade kan berokkenen, is een bekentenis op zich.

Er was niet alleen de verklaring van kolonel Van Pee die misleidend was. Ook de verklaring van de Amerikaanse specialist Jeff Gates is onbetrouwbaar. Zijn verwijzing naar een operatie 'life extention program Falcon Star' is niet meer dan mistspuiterij. Maar om hierover met zekerheid meer te kunnen schrijven willen we eerst het officiële verslag van de zitting lezen. Wie het kan bezorgen, is hierbij uitgenodigd!

Pjotr's Defensieteam