Levensduur Belgische F-16 gevechtsvliegtuigen - De Roover

F 16 BAFPjotrs Defensieteam wenst volgende commentaar toe te voegen aan de uitzending van "De Afspraak" op Canvas (23 maart) waarin Peter De Roover, fractievoorzitter van N-VA een amalgaam maakte van feiten. Met toch een vraag voor hem: "Hoe kunnen er, in een proces dat volgens jullie volledig transparant was, klokkenluiders zijn? Is dat geen 'contradictio in terminis'?"
 
 
Verschillende malen verklaart hij dat de verlenging van de F-16 voor zes jaar meer dan twee miljard zou kosten. En dat deze optie, in het begin van de procedure en vooraleer het kwam tot een aanbesteding, omwille van de prijs werd verworpen.
 
Men kan de waarheid verdraaien of men kan het een leugen noemen, dat laat ik aan de lezers over, maar dit is de werkelijkheid: de verlenging van de levensduur van de F-16 met zes jaar tot 2029 zal NIETS kosten. Met niets bedoel ik dat er behalve een mogelijks ietwat hogere maintenance factuur niets moet toegevoegd worden aan de uitrusting van de F-16. Die aanpassing is nog maar onlangs uitgevoerd omdat de Luchtmacht wéét dat de operationele F-35A veel te laat zal komen.
 
Waar die  kostprijs van meer dan twee miljard over gaat is het upgraden van de F-16 naar het meest recente niveau en enkel bedoeld voor het geval dat we de levensduur verlengen van 8.000 naar 12.000 vlieguren. Wat dus volgens onze studie (lees hier) kan en nu bevestigd werd door het rapport van Lockheed Martin. Het verhogen van het aantal vlieguren betekent in aantal jaren een verlenging van ongeveer twintig jaar. Met ander woorden, dat Lockheed Martin na enkele jaren opnieuw aan de kassa zou passeren, zoals De Roover beweerde, is eveneens fout.
 
Als Dwarsliggers die lobbyen voor goed bestuur zeggen we niet dat een verlenging van twintig jaar dé oplossing is, maar het amalgaam dat Peter De Roover maakt van die twee totaal verschillende situaties, een korte of een langere verlenging, maakt hem en al wie deze stelling blijft verdedigen, ongeloofwaardig.
 
We willen er trouwens op wijzen dat  minister Vandeput voor de Parlementaire Commisssie meerdere malen gezegd heeft dat deze verlenging voorbij de 8.000 vlieguren niet kon, met als argument dat onze toestellen niet dezelfde waren als deze die in de VS werden goedgekeurd, terwijl hij recent beweerde (en nu ook De Roover) dat deze langere verlenging in het begin wel werd onderzocht en verworpen omdat ze te veel kostte.
 
Indien de Luchtmacht echter tijdens deze voorafgaande discussie, de minister in de waan heeft gelaten dat deze prijs van meer dan twee miljard noodzakelijk was voor een verlenginjg van enkele jaren, dan moeten die verantwoordelijken onmiddellijk op non-actief gezet worden. In het andere geval heeft de minister onterecht een mogelijk alternatief onttrokken aan het parlementair debat.
 
Pjotr's Defensieteam