General Dynamics F 16 Fighting Falcon1 Dossier

no BAF16 lobbyist smallNu op 14 februari het finaal aanbod van de kandidaten moet binnen zijn hebben de media het dossier ‘Vervanging F-16 gevechtsvliegtuigen’ opgepikt. Opvallend dat geen enkele journalist het waagt om concrete kritische bedenkingen te formuleren. Dat laten ze over aan onafhankelijke dwarsliggers en ideologisch geïnspireerde columnisten.

 

De koers is al gelopen

Wanneer men zich houdt aan de vastgelegde puntenverdeling is de koers inderdaad gelopen. Wat nu volgt – de evaluatie van het aanbod - een theaterstuk is dat thuishoort in Fantasialand. België zal in de komende maanden zijn zwak voor het surrealisme met weidse gebaren en hoge hoeden etaleren.

De Noorse vaudeville

Over die zogezegde concurrentie waar ook sommige naïeve politici nog in geloven, willen we even verwijzen naar de manier waarop de VS Noorwegen op weg zette om te kiezen voor de F-35 en de Gripen E van Saab uit te schakelen:

Een uittreksel uit een mail van de VS ambassade in Noorwegen: ‘“We suggest that we delay the decision about the ASEA-permit for the Gripen until after Norway’s decision,” read one US diplomatic cable, according to Aftonbladet. We stellen voor om de toestemming om de Gripen uit te rusten met de AESA-radar, uit te stellen tot na de keuze door Noorwegen (…) We must continue to act like an honourable and elegant competitor,” read a cable from the US embassy in Oslo.” (bron) We moeten doen alsof we eerlijke en elegante mededingers zijn. Noteer de medeplichtigheid van de Noorse regering!

De Luchtmacht is géén lobbyist voor de F-35?

(De Morgen) “Op 28 maart 2012 houdt de Belgian Air Force Association (BAFA) haar eerste algemene vergadering. De nieuwe vzw voor bestaand en gewezen luchtmachtpersoneel heeft als eerste gastspreker een oud-generaal van de VS-luchtmacht op de agenda staan. Bob D. DuLaney werkt intussen voor Lockheed Martin, een van de grootste wapenfabrikanten en vliegtuigbouwers ter wereld. Hij komt er op de vraag van BAFA spreken over de F-35.”

Gevaarlijke voorspellingen 

Generaal Vanhecke (ex-stafchef Luchtmacht) (De Morgen): ‘Als je nu iets koopt dat niet kan inspelen op de uitdagingen van de toekomstige conflicten, dan teken je de dood van onze luchtmacht. Dat is voor mij de essentie'.

De vraag is natuurlijk wat hij bedoelt: de dood van de luchtmacht of de dood van de piloten?

In het eerste geval gaat hij wellicht terecht uit van een evolutie waarbij de toekomstige luchtmacht vooral gebruikt maakt van standoff wapens (cruise missiles) en onbemande vliegtuigen in plaats van bemande gevechtsvliegtuigen. Dat lijkt ons een correcte analyse.

In het tweede geval suggereert hij dat de F-35 NIET kopen gevaarlijk is voor de piloten die in de toekomst zullen geconfronteerd worden met een modernere afweer dan vandaag het geval is.

Klopt dat wel?

Hierover willen we de generaal enkele pertinente vragen stellen:

  • Zou de generaal ook durven schrijven dat de stealth by shape-capaciteit (onzichtbaar door de vormgeving) van de F-35 ook nog effectief zal zijn binnen tien à vijftien jaar? Wetende dat we dan nog vijfentwintig jaar vastzitten aan een vliegtuig met een verouderd ICT-concept en alle nadelen van een 'stealth by shape'?
  • Zou de generaal durven schrijven dat de huidige Russische S-400 radar de F-35 VANDAAG NIET kan zien?
  • Zou de generaal durven schrijven dat de F-35A in een dogfight (luchtgevecht) superieur is aan de nieuwe generatie gevechtsvliegtuigen die niet stealth zijn?
  • Zou de generaal beseffen dat de F-35 nog altijd wegens de beperkte 'g-force'-capaciteit een 'widowmaker' in spe is, wanneer geconfronteerd met de nieuwste air-air en ground-air raketten (die 35g aankunnen)? (vereenvoudigd is g-kracht de middelpuntvliedende kracht waarbij het lichaamsgewicht van de piloot vermenigvuldigd wordt met de g-factor en de vliegtuigstructuur en motor extra belast worden)

En zelfs als ook de F-35 uitgerust wordt met de 'stealth by ECM' (onzichtbaar door elektronische maatregelen waardoor de signatuur van een vliegtuig verdwijnt in een massa signalen) waarover elk gevechtsvliegtuig/drone kan en zal beschikken, blijven die nadelen van de 'shape' wel meespelen. En die zijn niet min.

Het volstaat om enkele jaren te wachten om het antwoord op die vragen te kennen. En toch wordt dat kleine uitstel door Defensie ZONDER valabele argumenten afgewezen. Bang voor het antwoord?

no BAF16 lobbyist medium

Wat met de politieke evaluatie van de wapenwedloop 

En voor de politici hebben we ook een uitermate belangrijke vraag: ‘Beseft u dat de keuze voor de F-35 betekent dat u meedoet aan een wapenwedloop waarbij de drempel van de kernwapens verlaagd wordt?’ Lees hier meer.

Zouden alleen Dwarsliggers daar bezorgd om zijn?