Open brief aan de Commissie Defensie

steven vandeputGeachte Voorzitter en Leden van de Commissie Defensie,

Vermits de minister van Defensie blijft herhalen dat onze vloot F-16 in 2023 niet meer luchtwaardig zou zijn, roepen we alle Leden van zowel de meerderheid als de oppositie op om voor eens en altijd duidelijkheid te brengen in deze discussie en gezamenlijk volgende schriftelijke vragen te stellen aan de Heer Minister van Defensie:
Mijnheer de Minister,

Zoals u weet wordt de luchtwaardigheid van een vliegtuig bepaald op basis van de weerstand tegen materiaalmoeheid van de fuselage; het geheel van romp, vleugels en landingsstel. De huidige beperking voor onze vloot van F-16AM en F-16BM (M staat voor Midlife update) wordt bereikt wanneer onze vliegtuigen 8.000 vlieguren hebben gepresteerd.

Vraag 1: Wat is het gemiddelde gevlogen vlieguren voor de volledige vloot tot eind 2017 en wanneer zal volgens U de limiet van 8.000 vlieguren worden bereikt?

De firma Lockheed heeft F-16 van de USAF gecontroleerd en de luchtwaardigheid verhoogd tot 12.000 vlieguren in plaats van 8.000. Op een eerder door de Commissie gevraagde informatie hieromtrent antwoordde U dat de Belgische F-16 types verschillend zijn en deze verlenging niet kan voor onze F-16AM en BM.

Vraag 2: Gelieve ons mede te delen welke belangrijke onderdelen van de fuselage gebruikt voor onze F-16 verschillend zijn van deze gebruikt voor de F-16 van de USAF die wel een langer luchtwaardigheidsattest kregen.
Gelieve in Uw antwoord tevens voor elk van die verschillende onderdelen van zowel de USAF als de Belgische F-16 aan te geven in welk materiaal ze vervaardig werden.


Bijkomende verklaring ten behoeve van de Commissieleden

Vermits deze vragen niet gaan over de vervanging van de F-16 is er geen belemmering, wegens het vertrouwelijk karakter, om deze vragen te beantwoorden.

Het is, zoals reeds meermaals herhaald, niet de bedoeling van ons defensieteam om een of ander vliegtuig te promoten maar wél om te pleiten voor een beperkt uitstel van de beslissing. Het is evenmin onze bedoeling om de F-35A van Lockheed Martin af te wijzen - dan zouden we géén uitstel vragen - maar wél om erop te wijzen dat dit vliegtuig momenteel niet kan beoordeeld worden op zijn uiteindelijke kwaliteiten wegens de vertraging in het programma en de talrijke onopgeloste problemen.

Omdat we zeker willen zijn dat we op een objectieve manier het beste toestel kiezen dat operationeel (kosten/doeltreffendheid) voldoet aan de politieke doelstellingen en uitzicht biedt op een faire economische return, rekenen we het, als lobbyisten voor goed bestuur, eveneens tot onze opdracht om de gevolgde procedure te onderzoeken en in vraag te stellen. Wij hebben immers duidelijke aanwijzingen dat er redenen zijn tot bezorgdheid en we vinden het daarom belangrijk deze aan de Leden van de Commissie Defensie voor te leggen. Binnenkort zal hierover een eerste bijdrage gepubliceerd worden.

Naar aanleiding van het Franse voorstel willen we de geachte Leden erop attent maken dat in het RFGP een belangrijke zin staat die kan gelezen worden als een uitweg voor staten/firma’s om buiten deze procedure toch een geldig voorstel te kunnen doen.
Citaat uit het RfGP, Par 9. Legal Notice: “The issuance of this RfGP is not to be construed in any way as a commitment by the Belgian Government to conclude an agreement or a contract.” Als deze RFGP tot niets verplicht, kan het ook niet ingeroepen worden als obstakel voor een ander voorstel.
 
Het zal u intussen ook wel opgevallen zijn dat de kostprijs eerst begroot werd op 3.5 miljard voor de aankoop en 15 miljard voor de totale kostprijs, en dat er nu al sprake is van 4 miljard aankoopprijs en een totale kostprijs van 20 miljard euro (voor twintig jaar in plaats van veertig jaar)!
 
Ter herinnering, over ons onderzoek naar de luchtwaardigheid van de Belgische F-16's, lees hier meer.

Voor zij die, bij gebrek aan argumenten, pogen ‘op de man te spelen’: Pjotr’s Defensieteam omvat gewezen gevechtspiloten en specialisten met een aanzienlijke technologische kennis inzake ICT- en vliegtuigtechnologie, evenals deskundigen in bestuurskunde met ervaring inzake defensieaankopen. Elk van de leden heeft zijn eigen uitgebreid netwerk.