F-35 Goed nieuws (show)

F 35 Helmet Mounted Display SystemGelet op de zeer positieve getuigenissen voor de ‘US House of Representatives’ overweeg ik over te stappen naar het pro-F35 kamp. Er zijn nog wat kleine puntjes, maar dat is normaal volgens luchtmacht generaal Christopher Bogdan (JPO).

 

 

 

We gaan hier niet in herhaling vallen, maar vinden het veelbetekenend dat hij in een zijn uiteenzetting het niet oneens was met de kritische opmerkingen van Chief Weapons Tester Dr. Michal Gilmore. Alleen interpreteerde Bogdan de gevolgen ervan als helemaal niet alarmerend: '...not without technical discoveries and deficiencies, which are common for a system that is still in development.’ Waar een normaal denkend mens het wel moeilijk mee heeft is dat hij tegelijk ook verklaart dat het al operationeel is: 'operational and forward deployed'.

Gen Bodgan

Eén onweerlegbare kritiek die bewijst dat de laatste uitspraak van generaal Bogdan bedrog is, gaat over de informatica:

Over wat in Block 3F nog niet klaar komt, het House wordt gevraagd Block 4 met spoed te financieren, binnen dit Block (vanaf 2022) worden de beloftes voor de F35 echt waargemaakt.

Wat daarvoor nodig is, want kennelijk voldoet Block 3 niet (o, jammer KLU, dit kost wat extra):

-          Nieuwe panoramische cockpit displays

-          Nieuwe (derde refresh) boordcomputer generatie

-          Upgrade EW suite

-          Upgrade radar

-          Last but not least “classified hardware upgrades”   - kijk de geheime upgrades – die alleen aan enkele ingewijden worden geopenbaard; dus tot 2022 moet de anti-JSF menigte de mond houden, immers zij weten niet wat dit classified inhoudt en als ze het wel wisten, dan zouden ze geen kritiek durven hebben. 

Ook bij ons zijn de reacties bij de Luchtmacht-top eensluidend: het komt wel in orde en hoe meer problemen er nu opduiken hoe groter de kans dat ze zullen opgelost zijn tegen dat wij die geleverd krijgen. Blijkbaar durft men onze kritiek ook niet afdoen als ongegrond en kiest men voor de vlucht vooruit. Mogen we dan voor eens en voor altijd besluiten dat de F-35A nog niet operationeel is en de Belgische regering – in casu de minister van Defensie - nooit kan weten wat hij kiest/aanbeveelt zo lang de definitieve operationele testen niet zijn afgerond.

kat in de zak

Men kan niet verwachten van een minister dat hij dergelijk complex dossier kan doorgronden, maar zouden we niet mogen verwachten dat hij ook onafhankelijke raadgevers consulteert die ten minste de kritiek van Dr Gilmore ernstiger nemen dan zijn Luchtmacht-raadgevers?

Kortom, we herhalen met aandrang onze stelling dat het onverantwoord is om een voorbarige keuze te maken. Daarvoor volstaat gezond verstand.

 

Stealth brengt onvoorziene grote kosten mee

In een zegebulletin van Lockheed Martin, wordt medegedeeld dat dank zij de stealth capaciteit de F-35A erin slaagden om ongemerkt grondinstallaties te vernietigen en zonder verliezen terug ‘thuis te komen’. In welke omstandigheden en over welke middelen de tegenstander beschikte konden we niet te weten komen. Wat in dit bericht alvast niet geschreven staat zijn de nadelen van deze capaciteit en de bijkomende kosten die ook voor België zullen oplopen. Een uitleg aan de hand van een recente ervaring.

800px X 35A refuel

Voor de vlucht van de eerste Japanse F-35A van de USA naar Japan was daar ongeveer tien keer meer tijd voor nodig dan de lijnvluchten van Japan Airlines. Daarbij bleek dat het toestel onderweg nogal dikwijls bijgetankt moest worden. Vandaar nu het vermoeden dat we het hier met een ‘gas guzzler’ te doen hebben. We vroegen onze huis-wetenschapper om daar een verklaring voor te vinden:

Om een vliegtuig van A naar B te brengen is energie nodig, en het is verbluffend eenvoudig te zien hoe veel. Stellen we ons een vliegtuig voor dat aan constante snelheid (v) voortbeweegt. Dat gaat natuurlijk enkel als het door een kracht (F) vooruitgeduwd wordt. F is de voortstuwende kracht die door de motor geleverd wordt. Om dan een afstand (l) af te leggen is de daarvoor nodige energie (E)

  • E = F x l 
  • E is uitgedrukt in Joule
  • F in Newton
  • l in meter.

Nu moeten we enkel nog weten dat jet fuel bij de verbranding ongeveer 45 MJ / kg energie levert. Dat zijn dus 45.10E6 Joule. Die krijgen we natuurlijk niet helemaal ter beschikking: het rendement ligt niet bij 100 %, maar eerder bij de 50% en is sterk afhankelijk van het motorregime. Dan kunnen we gemakkelijk uitrekenen hoeveel brandstof nodig is. Wellicht allemaal interessant om weten, maar voor de probleemstelling die we hier behandelen niet eens echt nodig.

We moeten natuurlijk wel F kennen.

Als het vliegtuig aan constante snelheid beweegt moet de voortstuwende kracht F precies gelijk zijn aan de weerstandskracht Fw die het toestel ondervindt. In de Engelstalige literatuur noemen ze dat laatste ‘drag’.

Die weerstand is afhankelijk van een aantal elementen.

  • S de doorsnede van het toestel, loodrecht op de bewegingsrichting. In m2
  • Cw de wrijvingscoefficient een getal tussen 0 en 1
  • v de snelheid in meter per seconde.

We houden ons hier enkel met snelheden onder de geluidssnelheid bezig. In het transsoon bereik gelden iets andere regels. Die laten we voor de ‘gevorderde lezers’

Fw = S x Cw x vn

De exponent n is afhankelijk van de snelheid.

Hij ligt bij lagere snelheden rond de 2, om dan bij hogere snelheden in richting 3 op te schuiven. Cw is sterk afhankelijk van de aerodynamische vorm. Voor de ideale stroomlijnvorm: 0,003 en voor een platte plaat: 1

We hebben nu alle elementen om te kunnen zien wat er gebeurt. De grote prioriteit die bij het design werd toegekend aan ‘stealth’ heeft enkele minder prettige gevolgen:

Door de klemtoon op ‘stealth’ te leggen moet men noodgedwongen concessies doen inzake aerodynamica. Dat leidt tot een duidelijk slechtere (hogere) Cw waarde. Die waarde tamelijk precies voorspellen is een enorme klus, waarvoor ook veel meer en veel dieper weten niet volstaat. We moeten altijd nog nameten in een windtunnel alvorens ons echt zeker te voelen. Daar wij hier enkel een kwalitatieve uitspraak willen doen is dat geen probleem.

F 35 Scale Model Aerodynamic testing

Ik schat dat Cw, ten opzichte van de F-16, zo 40 à 50 procent hoger zal zijn om zo rond de 0,02 à 0,025 uit te komen. Ik moet toegeven; dat laatste lukt niet meer met enkel weten uit het middelbaar onderwijs. Maar het mag gerust nog veel onnauwkeuriger zijn: de kwalitatief correcte conclusie wordt daardoor niet in vraag gesteld.

Ook gedreven door de ‘stealth’ bekommernis, en de noodzaak alles binnen de romp mee te dragen, is de F-35 een vrij ‘dik’ toestel geworden.

fat bird

Daardoor is ook S beduidend groter dan bv. voor een F-16. Ik heb geen precieze cijfers, maar, op de optische indruk van de tekeningen voortgaande, denk ik dat we ook hier een verhoging van ongeveer 50 procent zien.

Dat maakt het product S x Cw ongeveer dubbel zo groot als voor een F-16, wat (zie de redenering hier boven) op een verdubbeld brandstofverbruik neerkomt. Het is, in deze context, niet belangrijk of dat nu een verdubbeling of een verdrievoudiging is: het is in ieder geval aanzienlijk meer. En daarom gaat het.

Maar ook de brandstof moet volledig intern opgeslagen worden. Iedereen kan zich denken wat dat voor de actieradius uitmaakt. De ‘range’ is in de specificatie weliswaar met 2.200 km aangegeven, wat zou neerkomen op een actieradius van 1,100 km. Ik kan dat moeilijk geloven. Maar bijna alles in die specificaties is ondertussen al naar onder gecorrigeerd: de versnellingen bij bochten, de acceleratie over de geluidssnelheid, de kruissnelheid etc. Wellicht is nu de actieradius aan de beurt.

Hij voegde er een bedenking aan toe die ik u niet wil onthouden:

Is het niet merkwaardig hoe ver men met een heel klein beetje weten komt,
als men het paraat heeft en consequent durft aanwenden?
Aude sapere! (Durf te denken!)

Sapere avde

 

De consequenties (ook voor Nederland en België zo de minister kiest voor de F-35A) zijn dat de werkingskosten flink hoger zullen liggen dan eerst berekend werden én dat wij voor onze eventueel gemeenschappelijke vloot méér tankers zullen moeten aanschaffen wanneer we de F-35A inzetten voor de opdracht waarvoor hij eigenlijk ontworpen werd: diepe penetraties boven sterk verdedigd vijandelijk gebied. Iets wat we nota bene nooit moesten doen en dat ook nu niet te lezen is in het politieke lijstje van prioritaire opdrachten.

A400M 1969

Momenteel zit men reeds met die andere half mislukte en zeer dure A400M die men nu denkt om te vormen tot een tanker die vliegtuigen moet bevoorraden in de lucht. Tenzij dat een overbodige koop was, zal er dan weer een ander vliegtuigtype nodig zijn om de oorspronkelijke behoefte in te vullen. Kortom, we hebben de stellige indruk dat het defensie ontbreekt aan een globaal overzicht en dat al dat gejongleerd met middelen enorm veel geld zal kosten. Dan hebben we het nog niet over een tanker die zelf ook stealth is, want anders zal die uiteraard verraden waar die te bevoorraden F-35 zich bevinden.

Het wordt helemaal te gek wanneer nu Lockheed Martin de F-35A voorstelt als een soort van vliegende computer die andere wapensystemen aanstuurt bij het opsporen en vernietigen van doelwitten. Zou er mij dan iemand kunnen zeggen door wie en met welke wapensystemen die opdrachten van de gezamenlijke vloot Nederlandse/Belgische vliegende computers zullen uitgevoerd worden?

ipad wings no net

 

Pjotr’s Dwarsliggers Defensie Team

 

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren