General Dynamics F 16 Fighting Falcon1 Dossier

KivuMet enkele verbitterde "landgenoten" gaan ze een oorlog beginnen in het oosten om zichzelf te "beschermen" en de afscheiding van de provincie Kivu uit te roepen. De Verenigde Staten en Frankrijk zullen er bij de VN op aandringen om de nieuwe staat te erkennen.

boek Alles onder de Hemel Veeerle De VosAlles onder de hemel Ferdinand Verbiest en de ontdekking van China.door Veerle De Vos

Boekbespreking door Jef Abbeel -  originele niet ingekorte versie.

colorful jigsaw puzzle piecesAre we experiencing today what Samuel P. Huntington wrote in 1996? The Clash of Civilizations and the Remaking of World Order?

De Mohikaan Gust MombaertsIn de reeks Boeiende gesprekken kozen we opnieuw voor iemand met enorm veel terreinervaring over onze voormalige kolonieën: 'Gus' Mombaerts. Update 19/08/2023.

Elst KoenraadKoenraad Elst: Leve het Volk. Strijdschriften over volkssoevereiniteit - Boekbespreking

Johan Vande LanotteHet weekblad Knack publiceerde in zijn editie van 12 juli een interview met Johan Vande Lanotte (achter betaalmuur). De titel luidt "Ik hoop op een groot akkoord tussen de N-VA en de PS

man leest krantEr wordt heel wat geschreven over de oorlog in Oekraïne. De media weten duidelijk ook niet wat waarheid is of propaganda. Voor sommigen is er geen zoektocht nodig: er is maar één antwoord en dat is het hunne.

man en leeuwNu de nog steeds populaire Bart De Wever bereid is om zich te 'smijten' en kandidaat premier is, worden de verkiezingen van 2024 de laatste kans om tot beter bestuur te komen. Het wordt géén gemakkelijke opdracht want de Franstalige minderheid weet zich beschermd tegen de meerderheid.

Pluim Pierre kleinWindenergie op zee is een historische beslissing - Strategische autonomie - Drie stadia van de-globalisering - Vicepremier Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wil zich tonen - Conner Rousseau, de nieuwe lieveling?

Mapa europaEuropa was ooit de bakermat van het Christendom. Vatikaanstad is de zetel van de katholieke kerk. Overleeft de christelijke cultuur het wegdeemsteren van het katholieke geloof in Europa?

 

 

 

 

 

priceLezersverhalen over de waanzinnige verrijking van de energieboeren en de dramatische verarming van de bevolking door een 'misdadig' energiebeleid.

prei 2Kort en Bondig over 'Meten is weten' - Duitsland, onder mensen van stand - Modern kolonialisme en Black Rock.

trommel 40 barrier reefOver het Great Barrier Reef, de Duitse regering die loog, schieten we binnenkort op migranten? en het controversiële virusonderzoek.

Mark GeleynIn de reeks 'Boeiende gesprekken aan de koffietafel' gingen we in debat met gewezen diplomaat Mark Geleyn. Over de diplomatie, de grote internationale uitdagingen en wat ons nog te wachten staat. Veel leesplezier!

Noam Chomski  Foto Noam Chomski Newsweek.com 

 Het essay over de oorlog in Oekraïne zorgde voor meer positieve reacties dan gewoonlijk, maar ook voor twee kritische bedenkingen die we   persoonlijk beantwoordden. Toch willen we dieper ingaan op de inhoud van deze kritische reacties om meerdere redenen:

Anti terrorist operation in eastern Ukraine War Ukraine 27095245666Essay about the War in Ukraine - Part II Geostrategic challenges for Europe and the World

Anti terrorist operation in eastern Ukraine War Ukraine 27095245666Essay over de oorlog in Oekraïne. In deel II onderzoeken we welke geostrategische uitdagingen deze oorlog heeft voor Europa en de wereld.

22 04 27 kaart sit OekraineEssay about the War in Ukraine - Part I  How did it get this far?

Laurentine Brinkhorst aan de interruptiemicrofoon Bestanddeelnr 931 0298In de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers werd onlangs een wetsvoorstel ingediend om jongeren vanaf 16 stemrecht te verlenen.

Of zo’n voorstel kans maakt, is moeilijk te bepalen. Vaak hangen de kansen van dergelijke voorstellen af van toevallige politieke omstandigheden.

De vraag is wel of een dergelijke stap verstandig is.

parliament monkeysIn november 2021 publiceerden we een bijdrage onder de titel “Een denkoefening over de politieke en maatschappelijke evolutie”. De onderwerpen die aan bod kwamen waren: relevante gebeurtenissen, Nu komt daar nog de Russische inval in Oekraïne bij.

Talks between Vladimir Putin and President of the United States Joseph BidenKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om méér te weten dan wat de traditionele media ons vertellen.

(Foto Wikipedia: Gesprek Biden - Poetin)

sheep flock of sheep pasture agricultureNa de val van het Oostblok is de westerse cultuur (ik zou niet van beschaving willen spreken) ernstig in verval geraakt. De talloze analyses daarover kunnen we beter niet herhalen, maar we volstaan hier met de constatering dat democratische stelsels werden uitgehold door enorme machtsconcentraties in de marktsector.

Oek rusKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om te wéten en beseft dat de gezagsgetrouwe media hun opdracht van Vierde Macht niet vervullen zoals het hoort.

266px VRT logoKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om te wéten en beseft dat de gezagsgetrouwe media hun opdracht van Vierde Macht niet vervullen zoals het hoort.

Vrt, doelbewuste misleiding; Oekraïne, lezers reageren; Defensie in patriottische handen?

mensenUitgangspunt

In het najaar van vorig jaar verscheen van de bekende socioloog Mark Elchardus Reset (Ertsberg, 2021). Het omvangrijke boek lijkt het intellectueel testament van de auteur, die lange jaren de huisideoloog van de socialistische partij werd genoemd.

183 OekraïneHet conflict tussen Rusland en het Westen over de veiligheid in Europa heeft vele aspecten die onderbelicht blijven. Tijd voor een bredere invalshoek.

Kaart: schooltv.nl: Nieuwsuur in de klas - Oekraïne: het ontstaan van het conflict

182 2 zondagskrantAl wie niet gevaccineerd is, is een antivaxer. Voor dictatoriale regimes is de mensen opdelen in 'goeden' en 'slechten' gemakkelijker dan nuanceren.

glasgow de crooKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om te wéten en beseft dat de gezagsgetrouwe media hun opdracht van Vierde Macht niet vervullen zoals het hoort.

2022We starten 2022 met een staat van de Staat en onze Dwarse nieuwjaarswensen zijn heel zeker niet politiek-correct.

Subcategories

Binnenlandse politiek

Buitenlandse politiek