General Dynamics F 16 Fighting Falcon1 Dossier

Anti terrorist operation in eastern Ukraine War Ukraine 27095245666Essay about the War in Ukraine - Part II Geostrategic challenges for Europe and the World

Anti terrorist operation in eastern Ukraine War Ukraine 27095245666Essay over de oorlog in Oekraïne. In deel II onderzoeken we welke geostrategische uitdagingen deze oorlog heeft voor Europa en de wereld.

22 04 27 kaart sit OekraineEssay about the War in Ukraine - Part I  How did it get this far?

Laurentine Brinkhorst aan de interruptiemicrofoon Bestanddeelnr 931 0298In de Belgische Kamer van Volksvertegenwoordigers werd onlangs een wetsvoorstel ingediend om jongeren vanaf 16 stemrecht te verlenen.

Of zo’n voorstel kans maakt, is moeilijk te bepalen. Vaak hangen de kansen van dergelijke voorstellen af van toevallige politieke omstandigheden.

De vraag is wel of een dergelijke stap verstandig is.

parliament monkeysIn november 2021 publiceerden we een bijdrage onder de titel “Een denkoefening over de politieke en maatschappelijke evolutie”. De onderwerpen die aan bod kwamen waren: relevante gebeurtenissen, Nu komt daar nog de Russische inval in Oekraïne bij.

Talks between Vladimir Putin and President of the United States Joseph BidenKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om méér te weten dan wat de traditionele media ons vertellen.

(Foto Wikipedia: Gesprek Biden - Poetin)

sheep flock of sheep pasture agricultureNa de val van het Oostblok is de westerse cultuur (ik zou niet van beschaving willen spreken) ernstig in verval geraakt. De talloze analyses daarover kunnen we beter niet herhalen, maar we volstaan hier met de constatering dat democratische stelsels werden uitgehold door enorme machtsconcentraties in de marktsector.

Oek rusKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om te wéten en beseft dat de gezagsgetrouwe media hun opdracht van Vierde Macht niet vervullen zoals het hoort.

266px VRT logoKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om te wéten en beseft dat de gezagsgetrouwe media hun opdracht van Vierde Macht niet vervullen zoals het hoort.

Vrt, doelbewuste misleiding; Oekraïne, lezers reageren; Defensie in patriottische handen?

mensenUitgangspunt

In het najaar van vorig jaar verscheen van de bekende socioloog Mark Elchardus Reset (Ertsberg, 2021). Het omvangrijke boek lijkt het intellectueel testament van de auteur, die lange jaren de huisideoloog van de socialistische partij werd genoemd.

183 OekraïneHet conflict tussen Rusland en het Westen over de veiligheid in Europa heeft vele aspecten die onderbelicht blijven. Tijd voor een bredere invalshoek.

Kaart: schooltv.nl: Nieuwsuur in de klas - Oekraïne: het ontstaan van het conflict

182 2 zondagskrantAl wie niet gevaccineerd is, is een antivaxer. Voor dictatoriale regimes is de mensen opdelen in 'goeden' en 'slechten' gemakkelijker dan nuanceren.

glasgow de crooKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om te wéten en beseft dat de gezagsgetrouwe media hun opdracht van Vierde Macht niet vervullen zoals het hoort.

2022We starten 2022 met een staat van de Staat en onze Dwarse nieuwjaarswensen zijn heel zeker niet politiek-correct.

180 Bert BolinWeerkundige Bert Bolin,Creator and first chair of climate-change panel

2021 was een somber jaar. De opgewekte angstgevoelens door politici en enkele BVirologen, met welwillende steun van de media zorgden voor een gevoel van onmacht. Ze behandelden de bevolking las onverantwoordelijken en zaaiden zo een groot wantrouwen.

Daarom noemen we 2021 het jaar van wantrouwen.

surprised lookBeste beleidsmaker,
Met ongeloof vernam ik dat het vaccin tegen Covid-19 zou verplicht worden bij de zorgmedewerkers. Zeer betreurenswaardig dat u op deze manier uw appreciatie en dank uit voor ons als zorgverleners. Wij zijn al die tijd het beste van onszelf blijven geven en we zijn onze patiënten steeds met de beste zorg blijven omringen, ook in moeilijke omstandigheden

nationalDe voortschrijdende globalisering is blijkbaar nog niet zo ver gevorderd dat de nationale staten bereid zijn al hun bevoegdheden op te geven. Twee voorbeelden: defensie en de nationale energiebehoeften.

Dr. jur Jan WertsVoor wie over de Europese Unie méér wil weten, is een gesprek met Dr. Jan Werts, de Nederlandse senior EU-correspondent van de publicaties Europa Nu, het Montesquieu Instituut en de Clingendael Spectator, een voorrecht. Dit najaar verschijnt in Londen zijn tiende boek over Europa als auteur of coauteur over Europa.

arts hamer spaarvarkenCardioloog Jan Vercammen, oud volksvertegenwoordiger: Nu een natuurramp een aanzienlijk deel van België onder water heeft gezet, lijkt de hervorming van de ziekenhuisfinanciering mee weggespoeld. Samen met het meubilair dat we in de kolkende riviermassa’s zagen wegdrijven in extra journaals.

RVC

Zijn recente boek “De laatste gouverneur”, met in de hoofdrol Alfons Verplaetse, gewezen gouverneur van de Nationale Bank van België, leest als een leerboek over de politieke besluitvorming, waarbij individuele politici én hun vertrouwelingen een veel grotere rol spelen dan de ‘verkozenen’. Veel democratie kwam er niet bij te pas.

book glassesEen bijdrage uit de reeks "Onder Dwarsliggers": Houden politici van kennis of willen ze alleen maar gelijk krijgen?

Engie reklame op VRTVRT: weer eens ...

Belangenvermenging en politieke promotiecampagnes

Een open brief

new belgiumOnze Nieuwjaarswens voor 2021: Een grondige politieke vernieuwing

 graveyard 2020Naar jaarlijkse traditie stellen we U ons eigenzinnig jaaroverzicht voor. Een beperkt overzicht maar er waren méér en belangrijker gebeurtenissen en evoluties dan Covid-19.

The Flaws that kill our democracy - auteur Klaas Mensaert

Boekbespreking door Guido De Bruyker

covid19 worldWe schreven verschillende kritische bijdragen over de manier waarop in België gereageerd wordt op de SARS-CoV-2-pandemie. Maar onder Dwarsliggers gaat onze aandacht ook uit naar mogelijke alternatieven.

donotunderstandUSAVoor de gemiddelde Europeaan was Amerika altijd al iets vreemds. De oorzaak was slechts gedeeltelijk te zoeken in ons beeld van de USA, opgehangen door de verhalen van onze media, de Amerikaanse films, de Amerikaanse muziek en de Amerikaanse modetrends (van Coca Cola tot TikTok [1]). Met de Amerikaanse realiteit heeft dat bijzonder weinig te maken.

I do not knowHet wordt alsmaar duidelijker dat het Covid-19-beleid gebaseerd is op ontoereikende kennis. Wat we wél weten is dat de kostprijs én de brutale ontwrichting van ons maatschappelijk leven zwaar zullen wegen op de toekomst.

UN apocalypse nowGastauteur Dr. Eric Blondeel: Vanuit de VN worden beslissingen rond het klimaat en de wereldgezondheid op wetenschappelijke basis aangestuurd. Klimaatverandering en de 30 jaar jongere COVID pandemie zijn dominant aanwezig. In deze beide probleemkringen zien we treffende gelijkenisseninzake modus operandi en manipulatie.

death horror cutter man nightmare thumbnailGastauteur Eric Blondeel deed onderzoek naar de uitbraak van COVID-19 en maakte een kritische analyse van de manier waarop men nationaal de pandemie aanpakte.

sinterklaas‘De Afspraak’ op CANVAS is voor veel tv-kijkers hét politiek duidingsprogramma van de dag. Interessant, maar niet altijd omwille van de inhoud, soms omwille van de deelnemers en de waan van de dag. Op 26 juni was er zo’n interessante aflevering met naast moderator Ivan De Vadder, ook het vaste duo opiniemakers, Walter Zinzen en Rik Van Cauwelaert. Als speciale gast was Gwendolyn Rutten, ex-voorzitter van Open VLD, aanwezig.

governmenthelpEen debat dat naar aanleiding van corona voor lang zal nazinderen is de omvang van het staatsapparaat

coronavirus 4903566 960 720Een aanslag op het maatschappelijk leven.

board heart play over royalty free thumbnailEen Dwarsligger die jarenlang werkte en leefde in de USA las een interessante samenvatting van het boek dat Steven De Foer schreef “Amerikanen” met als ondertitel: “het had zo mooi kunnen zijn”.

beer bottles empty corona dustyHet wordt een broeierige nazomer. Corona beheerst nog dagelijks het nieuws. Er worden vaak indringende wie-vragen gesteld. Belangrijker is wat er nà corona komt.

toogBelgië heeft een overlegcultuur”. Je hoort het vaak zeggen in tv-programma’s zoals ‘De Afspraak’. Het verbaast mij niet dat de moderator, Bart Schols, het daar roerend mee eens is. In een café namelijk is “overleg” in brede zin de hoofdactiviteit.

shut upNa de bijdrage ‘Zoek de fout … niet de schuldigen’ waarin we aantoonden welke fouten aan de oorsprong lagen van de pandemie in België (het gebrek aan strategische reserves en goed voorbereide scenario’s), lijkt het er sterk op dat de terugkeer naar normaal al even moeilijk dreigt te verlopen.

Sophie WilmèsWaarde lezers,

U zal intussen wel denken dat de Dwarsliggers ook door een virus besmet zijn en daarom  elke week om uw aandacht vragen. We vinden het nodig én het is ook gemakkelijk om dwars te liggen in moeilijke tijden, wanneer we meer dan anders geconfronteerd worden met het kaduke politieke besluitvormingsproces.

Subcategories

Binnenlandse politiek

Buitenlandse politiek