General Dynamics F 16 Fighting Falcon1 Dossier

fog 35Het Defensieteam van de Dwarsliggers heeft een (nieuws)brief aan de Leden van de Commissie Defensie gericht. Het is namelijk daar dat een democratisch inhoudelijk debat over Defensie kan en moet plaatsvinden. Voor hen en voor iedere burger trouwens, een stand van zaken omtrent de F35A(ffaire).

F 35 vrt IR F 35Waaronder Pjotrs Defensieteam bijdrage op nummer drie staat van de meest gelezen opiniemakers voor 2018: 4 redenen waarom de F-35 een foute keuze is en 5 redenen waarom de regering dat vliegtuig toch wil.

vrtNWS

 

F 35 vrt IR F 35Dit artikel werd gepubliceerd op VRTNWS.  Nu de regering wil beslissen over de aankoop van de F-35A als plaatsvervanger voor de F-16-vloot past het om de belangrijkste oorzaken op te lijsten die geleid hebben tot deze keuze en waarom we dat, nu het nog kan, beter niet zouden doen. De oorzaak ligt zowel bij de politieke tekortkomingen als bij de corporatistische houding van de luchtmachttop.

 

 

 

steven vandeput 2De kranten schrijven dat de beslissing voor de F-35 is gevallen. De regering weet enkel niet hoe ze dat moet ‘communiceren’. Komaan zeg, laten we de dure woorden even weg: ze zijn op zoek naar een ‘uitleg’ om dit dossier door het parlement te jagen zonder verdere discussies.

266px Kuhhandel Spiel 08 017N-VA liet ons weten dat er nog geen beslissing genomen is inzake de vervanging van de F-16 vloot. Maar zij zelf hebben wel hun keuze gemaakt. Met deze bijdrage bij het begin van het nieuwe parlementaire jaar hopen we de regering en vooral N-VA op te roepen één van Vlaanderens kwaliteiten, het gezond verstand, te laten prevaleren op ordinair lobbywerk en partijpolitieke ambities.

fake newsEr werd de laatste tijd opnieuw heel wat Fake News de wereld ingestuurd. Zelfs Donald Trump liet zich niet onbetuigd, zoals dit filmpje bewijst:

F 35 vrt IR F 35de verantwoordelijken luchtcomponent, de Stafchef Defensie en de Defensieminister

depedent f35 usa Een Vlaams-nationalist die autonomie niet belangrijk vindt! Zijn antwoord op een schriftelijke vraag van Kamerlid Veerle Wouters maakt heel duidelijk dat afhankelijkheid van de VS en de wapenindustrie zelfs geen ernstige overweging waard is.

 

 

 

 

vwplendeblockNamens de fractie Vuye-Wouters stelde Kamerlid Veerle Wourters een schriftelijke vraag aan defensieminister Vandeput. Het antwoord van de heer minister was volkomen correct. Het was echter het antwoord op een vraag die mevrouw Wouters niet gesteld had.

 

 

F35lag of the NetherlandsNu de evaluatie van de twee kandidaten-opvolgers F-16 achter de rug is en naar verluidt de F-35 het haalde van de Eurofighter, waarbij de prijs een belangrijke rol speelde, zou het wel eens interessant kunnen zijn om te kijken hoe men in Nederland kwam tot de keuze voor de F-35A.

 

RNLAF F 35 F 001 05Hoe kan een vliegtuig dat voor belangrijke onderdelen nog uit beloftes bestaat, worstelt met cruciale tekortkomingen die de betrouwbaarheid en betaalbaarheid onvoorspelbaar maken in een correcte competitie uitgeroepen worden tot een valabele en zelfs de béste keuze?

(Artikel verschenen op Knack).

 

A U.S. Air Force pilot navigates an F 35A Lightning II 500Pjotrs Defensieteam kan beroep doen op kennis van mensen die net zo 'Gebeten zijn om te weten' als de Dwarsliggers en daar ook veel tijd en energie in steken. Eén van die leden is Johan Boeder, ondernemer, software engineer en jarenlang redacteur van JSFNieuws.nl.

S400Onzichtbaarheid heeft ons altijd gefascineerd. Al in het Nibelungenlied leren we de dwerg Alberik kennen, die een mantel had waardoor hij onzichtbaar werd. Siegfried nam hem die mantel af. Onkwetsbaarheid is een even spannend thema. Ook dat komt in de Nibelungensaga voor. Siegfried werd onkwetsbaar door te baden in het bloed van een draak die hij verslagen had. Bij dat bad was echter een lindeblad op zijn rug blijven kleven en daardoor had hij daar een verwondbare plek.

Speed limitHet debat over de verlenging van de levensduur van de F-16 heeft lang genoeg geduurd. Vooral in de Kamer van ‘Partijvertegenwoordigers’ werd met scherp geschoten en elke kleine mogelijkheid om de waarheid geweld aan te doen werd uitvergroot om over het grote probleem niet te moeten spreken.

balanceHet lastenboek (RfGP): Afgezwakte eisen omwille van F-35 zijn levensbedreigend voor onze piloten

KermitBelgië is géén parlementaire democratie maar een parlementaire particratie. Vanuit hun partijhoofdkwartieren worden de parlementsleden aangestuurd als 'puppets on a string'. Bij wijlen lijkt het wel op een Muppet show.

Mattis and Vandeput De hardnekkigheid waarmee sommige Belgische politici en luchtmachtofficieren ook tijdens de hoorzittingen voor de Commissie Defensie blijven beweren dat de levensduur van onze F-16's verlengen niet mogelijk is of teveel kost, wordt nu helemaal onhoudbaar.

F 16 car salesDe avondlijke hoorzitting over de vervanging van de F-16 van 18 april 2018 is best samen te vatten in één woord: verward. Daarom denk ik dat het misschien best is de problematiek met behulp van een metafoor aan te pakken.

 

2018 17 11 RUD Crombez Medium De vervanging van de F-16: onze Dwarsligger in 't Pallieterke.

 

 

 

Fog-35Er waren verschillende getuigenissen van militairen waar we ons vragen bij stelden. Een generaal die beweert dat niemand ooit de toelating zal geven om de 8.000 vlieguren te overschrijden, terwijl enkel de technici die instaan voor het onderhoud en het beheer van onze vloot daarover met kennis van zaken kunnen oordelen, doet met deze uitspraak aan politiek.

F 35 vrt IR F 35Ook deze week staat de vervanging van de F-16 op de agenda van het parlement. De discussie ontaardt zo stilaan tot een vaudevillestuk. Dat mag dan onderhoudend zijn, maar voor een dergelijk belangrijk dossier is het een ramp. Het gaat hier niet enkel om vele miljarden die de belastingbetaler zal moeten ophoesten.

Spitfire F16 F35Er viel nogal wat te horen en te lezen over de bizarre communicatie tussen de Luchtmachtstaf en het kabinet van de Minister. Wegens te gevoelig afgevoerd naar later. Vijgen na Pasen?

 

 

F 16 Defense NewsLockheed says it can double F-16's service life, but will have to compete for opportunity
By: Valerie Insinna   April 13, 2017

 

 

 

F 35 National InterstLockheed Martin Team Wins Joint Strike Fighter Competition, Pledges Full Commitment to This Cornerstone of Future Defense Capability

PRNewswire 26 oct 2001

BETHESDA, Md. and FORT WORTH, Texas

 

 

F16iHoe minder een academicus of politicus van een dossier afweet, hoe meer hij hierover te verkondigen heeft. Na enkele F-35 oelewappers, laten we een echte expert aan het woord.
 
 
 
 
 

F 16 BAFPjotrs Defensieteam wenst volgende commentaar toe te voegen aan de uitzending van "De Afspraak" op Canvas (23 maart) waarin Peter De Roover, fractievoorzitter van N-VA een amalgaam maakte van feiten. Met toch een vraag voor hem: "Hoe kunnen er, in een proces dat volgens jullie volledig transparant was, klokkenluiders zijn? Is dat geen 'contradictio in terminis'?"
 

Steven Vandeput NIET textHet dossier van de F-16 was blijkbaar een "stealth" dossier voor Steven Vandeput. Maar net zoals de F-35 is dit al lang niet meer stealth genoeg.
Nochtans hij was verwittigd door de Dwarsliggers.

 

 

 

F35 stop geen geldVoor zij die menen dat de life cycle cost van de F-35A gekend is, raden we onderstaande link aan met officiële informatie.
 
 
 
 
 

copy and paste F 35 BAFWerd het aanbestedingsdossier op maat geschreven van het Amerikaanse vliegtuig F-35A van Lockheed Martin zoals Boeing beweerde toen het zich terugtrok uit de competitie?
Was de Gripen E van Saab niet meer dan een ‘schijn'-kandidaat die doelbewust tot opgave werd gedwongen?
Wie het Request for Governmental Proposal (RfGP) aandachtig las zal in elk geval ernstige bedenkingen hebben.

usa europe choice

De keuze tussen de potentiële opvolgers van de F-16 is volgens ex-kolonel Pierre Therie meer dan een keuze tussen enkele types vliegtuigen. Het is ook een politieke keuze over de defensie die we willen. Het Europese model van "samenwerknig voor vrede" of de Amerikaanse strategie van een "wereld met enkel vrienden of vijanden"? (Opinie Vrt nws)

no BAF16 lobbyist smallNu op 14 februari het finaal aanbod van de kandidaten moet binnen zijn hebben de media het dossier ‘Vervanging F-16 gevechtsvliegtuigen’ opgepikt. Opvallend dat geen enkele journalist het waagt om concrete kritische bedenkingen te formuleren. Dat laten ze over aan onafhankelijke dwarsliggers en ideologisch geïnspireerde columnisten.

F 35 take offMedia/Public Contact: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.  Transmittal No:17-80 Amerikaans officieel voorstel verkoop 34 F-35A aan België.Originele tekst.

 

 

 

 

steven vandeputGeachte Voorzitter en Leden van de Commissie Defensie,

Vermits de minister van Defensie blijft herhalen dat onze vloot F-16 in 2023 niet meer luchtwaardig zou zijn, roepen we alle Leden van zowel de meerderheid als de oppositie op om voor eens en altijd duidelijkheid te brengen in deze discussie en gezamenlijk volgende schriftelijke vragen te stellen aan de Heer Minister van Defensie:

steven vandeput 2In een interview in De Zondag (12/11), spreekt defensieminister Vandeput zich uit voor een snelle beslissing inzake de vervanging van de F-16 gevechtsvliegtuigen. De oppositie schildert hij af als onwetend of te kwader trouw en dat maakt hem boos. Terecht?

Screenshot 2017 11 7 fotos commissie defensie Google zoekenOpen brief aan de Commissieleden Defensie

 

 

 

 

 

 

 

NCW IndiaVandaag de dag is alles met alles via netwerken verbonden: Cloud, Internet of Things en nog meer van die hype termen. De militaire wereld kent Network Centric Warfare. We bekijken wat dit voor België kan betekenen en of dit spek voor de bek van de favoriet F-35 van de luchtcomponent is.

raven patch 1a LToen onze huidige bewindslui hun eerste lange broek versleten was er een hoogbegaafde jongeling al druk doende als vliegtuigbricoleur.

 

 

 

F 35 Helmet Mounted Display SystemGelet op de zeer positieve getuigenissen voor de ‘US House of Representatives’ overweeg ik over te stappen naar het pro-F35 kamp. Er zijn nog wat kleine puntjes, maar dat is normaal volgens luchtmacht generaal Christopher Bogdan (JPO).

 

 

 

F 35 National InterstThe purpose of these remarks is to explain why we are still concerned with issues that emerged around engine and fuel system at the occasion of some incidents during 2015 and 2016. We are not convinced that final closure has been achieved. Our objective was not to write a scientific paper, but to approach the issues in a way understandable for a somewhat scientifically interested non-expert, without becoming too superficial.

F 35 take off

De bedoeling van deze opmerkingen is te verklaren waarom wij nog altijd bezorgd zijn omwille van problemen rond de motor en de brandstoftanks die aan de oppervlakte kwamen door enkele incidenten in 2015 en 2016. We zijn er niet van overtuigd dat definitieve oplossingen daarvoor gevonden zijn.