Dit is België: In afwachting van de boedelscheiding

c130La Belgique: En attente d’une séparation des biens.

Nu de media geobsedeerd zijn door de Covid19 pandemie en de Vivaldi-regering iedereen poogt te overtuigen dat solidariteit en ‘Tous ensemble’ dé oplossing zijn voor onze miserie, sleept premier De Croo heel wat politieke ballast mee die vooral niet onder de aandacht mag komen van het grote publiek.

Of wat dacht u van een (politieke) diefstal van het ‘Belgisch patrimonium’ door een regeringspartij met de stilzwijgende goedkeuring van premier en ‘pur sang’ Belgicist Alexander De Croo?

Een regeringspartij die in afwachting van de boedelscheiding alles wat kan versleept worden alvast verhuist naar Wallonië, daar ligt niemand wakker van!

 

In afwachting van een boedelscheiding

We herinneren ons nog de ‘kleine’ boedelscheidingen naar aanleiding van de communautaire compromissen. De ‘federale’ botanische tuin van Meise zou ‘Vlaams’ worden, zo stond het in het ‘verworven’ compromis. In werkelijkheid zou het jaren duren vooraleer het zo ver was en begin kon gemaakt worden van een goed beheer en (Vlaamse) investeringen.

Nu de geesten van de Waalse socialisten voor een confederalisme ‘à la belge’ aan het rijpen zijn, tonen ze veel meer daadkracht dan we gewoon zijn. Ze begonnen alvast met zichzelf te verrijken met wat nu nog behoort tot het ‘Belgisch militair patrimonium’: onder meer de oudste C130 MOET naar Beauvechain terwijl het Dakotamuseum en documentatiecentrum in Melsbroek de voorkeur kregen van de militaire top, inclusief van de Franstalige admiraal, Chef van de Generale Staf.

 

Talenkennis

Dat talenkennis daarbij een belangrijke rol speelt is normaal want het is een voorwaarde om promotie te maken. En om die taal is er een en ander te doen. In Brussel willen ook de Vlaamse liberalen het Nederlands vervangen door het Engels als gemeenschappelijke taal. Niet dat de Franstaligen nu plots hun Franse dominantie zouden opgeven, neen, de bedoeling is om het Nederlands tot een ondergeschikte taal te maken van een verwaarloosbare minderheid.

De talenkennis van onze federale excellenties is voor de Waalse socialisten geen vereiste om minister te worden. En dat net die minister bezig is om het ‘Belgisch vliegend patrimonium’ naar Waals Brabant te verhuizen, zal alleen de onwetende MSM verbazen.

Een Vlaamse generaal piloot postte onderstaande brief aan premier Alexander De Croo op de publieke media (doelbewust in het Frans om zo meer kans te maken dat ook de Franstaligen die lezen en de situatie zouden begrijpen):

Lettre au Premier Ministre Alexander De Croo

Merci Mr le Premier, Alexander De Croo, d’avoir accepté une ministre unilingue francophone pour gérer un département dit lourd i.e. la Défense Nationale Belge. Il était temps, car depuis la Guerre 14-18 et la Vlaamse Frontbeweging, les néerlandophones n’arrêtent pas d’exiger aussi des critères de langue pour occuper des postes de direction au niveau belge dans l’état unitaire avant, et au niveau fédéral depuis la régionalisation.

(…)

Merci Mr le Premier, Alexander De Croo, d’accepter des candidatures de candidats directeur général non-bilingues dans une administration fédérale nationale belge. Sans cela, du fait que l’enseignement en néerlandais n’est pas obligatoire en Francophonie, beaucoup de candidats francophones n’auraient plus la possibilité de solliciter des places à ce niveau fédéral. Nous applaudissons l’élimination des critères « langue » et « diplômes appropriés » par la ministre Dedonder pour la désignation de Mr M.J.  comme Directeur Général du War Heritage Institute (WHI) comme explicitement dit lors de la présentation par Madame la Ministre de son candidat préféré pour cette promotion.

D’ailleurs heureusement que la ministre ait pu évaluer en dernier lieu les deux candidats,  restés  en lice pour ce poste,  dans une interview/examen personnel pour déterminer le meilleur des deux. Cela aurait été totalement insensé de préférer le candidat néerlandophone uniquement parce qu’il avait les diplômes nécessaires et qu’il était bilingue. Le pauvre directeur général a.i. n’aurait eu aucune chance sinon, alors qu’il a déjà travaillé dans le cabinet du Parrain socialiste  Mr Flahaut pendant les 8 ans qu’il était Ministre de la Défense, et  puis comme aviseur principal de l’Institut des Vétérans, et depuis fin 2016, début 2017  déjà comme Directeur a. i. du WHI. Quelle belle carrière politique sans casseroles! Il connaît donc très bien la musique et se fait applaudir par tout le personnel des services qui en font partie.

Cela ne serait pas une mauvaise idée, Monsieur le Premier, d’abolir tous les examens de connaissance élémentaire de la deuxième langue nationale aux candidats officiers de L’Ecole Royale Militaire, l’examen de la connaissance effective des candidats officiers supérieurs, ainsi que  l’examen sur la connaissance approfondie de la deuxième langue nationale pour les candidats-officiers généraux, pour ne pas compromettre les chances d’accéder aux plus hauts grades de notre Armée Nationale Belge par les francophones et  néerlandophones. Je m’excuse pour les collègues francophones qui ont déjà dû subir ce supplice.

Mais comme vous montrez l’exemple de la non-nécessité de connaître la deuxième et troisième langue nationale et l’Anglais, ni pour la Ministre de la Défense Nationale, ni pour le poste de Directeur Général du WHI (alors qu’il est quand-même aussi l’équivalent du grade de général-major dont il est d’ailleurs très fier), le mieux serait d’abolir ces examens pour tout le monde. Même chose pour les exigences de diplômes. Cela  donnerait plus de chances à tout le monde.  Il faut quand-même aussi penser à une intégration accélérée des nouveaux Belges.

Encore une fois toutes mes félicitations Monsieur le Premier Ministre, et vous pouvez aussi féliciter vos collègues ministres flamands dans votre équipe des 11 millions de belges pour leur courage de s’être opposés aux exigences inhumaines de la marée brune des 50% de flamands comme figurée depuis 2019 sur la page FB de Mr M. J.  avec les encouragements de certain(e)s de ces collaborateurs et collaboratrices.

D’ailleurs ces supporters n’ont pas hésité à ajouter qu’il faudrait les faire passer en-dessous des roues du train des 1.000 qui va à Auschwitz avec les jeunes pour leur apprendre ce que c’est le racisme, et à quoi cela peut conduire. Mieux, il y en a un qui a ajouté qu’il fallait pas causer des dégâts aux roues, et donc il valait mieux les arrimer derrière ce train. Question de savoir dans quel état toutes ces bonnes chemises brunes flamandes vont arriver à Auschwitz. Et Mr M. J a eu le courage de le laisser pendant 2 ans sur sa page FB avec un « smiley » depuis 2019. Il faut oser !

Veuillez agréer Monsieur le Premier Ministre Alexander De Croo, l’expression de mes sincères condoléances  pour votre parti.

André L’Heureult de Houtsiplout-lez-Beauvechain 

Deze ‘fictieve’ auteur is niemand minder dan generaal-majoor piloot Karel Vervoort, gewezen commandant van de 15de Wing.

 

Voor rabiate PS-ers zijn Vlamingen net als alle Oostenrijkers nazi’s

Het was defensieminister André Flahaut die indertijd de burgerzin als leidraad nam voor zijn anti-Vlaams beleid als Defensieminister. Toen Oostenrijk het waagde om een ‘Nazistische’ partij (FPÖ van Haider; volgens de toenmalige Belgische ambassadeur ter plaats een rechts-populistische partij) op te nemen in de regering, ging hij in overdrive. Alle Oostenrijkers waren een gevaar voor de Belgen die er op training waren. ONMIDDELLIJK terugkeren luidde het bevel. Het is dus niet verbazingwekkend dat zijn sympathisanten waaronder die mijnheer Jaupart op Facebook hun viscerale afkeer van de Vlamingen niet onder stoelen of banken steken:   

 

Michel Jaupart

 

Defensie: twee visies

Voorgaande gebeurtenissen die nauwelijks aandacht krijgen staan niet op zichzelf. Het zijn géén anekdoten maar elementen van het verschil in visie tussen Vlaanderen en de Franstaligen.

De Franstaligen, vooral onder impuls van de socialisten hebben de krijgsmacht altijd beschouwd als een onderdeel van hun tewerkstellingsplannen. Dat was trouwens niet zo uitzonderlijk maar eerder de regel in Europa. Ondanks onze ‘omvangrijke legers’ waren we nooit een robuuste militaire macht.

Zelfs voor individuele gevallen eiste Flahaut dat de personeelsdienst Franstaligen in dienst nam. Toenmalige secretaris-generaal Georges Thuysbaert toonde mij ooit een sollicitatiebrief van een Franstalige waarop Flahaut in de marge schreef: ‘Je me permets d’insister’.

Daar tegenover staat de rechtser Vlaamse visie die (soms voortvarend) méér belang hecht aan grote materieelaankopen, maar er evenmin in slaagt om de structurele personeelsproblemen op te lossen.

 

Verhuist de laatste C130 naar Wallonië?

 

c130 petitie

Dat generaal Vervoort zijn ongenoegen zo duidelijk kenbaar maakt, komt vooral door de poging van defensieminister Dedonder (PS) om de laatste C130 te verhuizen naar Beauvechain in plaats van het een plaats te geven in het Dakotamuseum te Melsbroek, dé standplaats van de 15de Wing. Zijn kritiek, hierin gesteund door de militaire autoriteiten kan niet mis verstaan worden en richt zich ook tot de Vlaamse regeringspartijen die laten begaan.

Ziehier wat hij schreef over deze onverkwikkelijke zaak, waarbij de Franstaligen duidelijk de boedelscheiding uitvoeren nog voor deze op de tafel ligt.

De minister heeft meerdere malen gelogen én in de Kamercommissie van Defensie, én in de Franstalige pers:

  1. Beweerde dat ze het advies van de CHOD volgde en dat die beslist had om de C130 in Beauvechain te zetten. De waarheid is dat ALLE adviezen van ALLE militaire overheden tot en met de CHOD Melsbroek beslisten/voorstelden. De Minister heeft tijdens DRIE zittingen van de Kamercommissie, gespreid over twee maanden steeds geweigerd de stafstudie met die adviezen te tonen. Uiteindelijk gedwongen om ze te tonen, heeft ze die op de desk van de voorzitter gegooid en gezegd: ‘Voilà hier hebt ge ze dan, maar toch zal het Beauvechain worden’. Die commissieverslagen zijn duidelijk dat ze dus hier wel degelijk zéér bewust de commissie voorgelogen heeft, tezamen met vooral Flahaut.
  2. Daarna beweerde ze dat haar voorganger, Minister Goffin, de beslissing genomen had om de C130 over te dragen aan het WHI en in Beauvechain te plaatsen, en dat ze dus de beslissing van haar voorganger uitvoerde. Mr Goffin heeft meerdere malen bevestigd dat hij ENKEL besliste om het vliegtuig over te hevelen naar het WHI(normaal) maar GEEN beslissing genomen had over de plaatsing. Die beslissing moest genomen worden op basis van de stafstudie, die er dus geweest is maar die de minister vakkundig verloochende en in haar beslissing Beauvechain bekend maakte.
  3. De minister liegt continu over de kostprijsverschillen van de plaatsing in  Beauvechain versus Melsbroek. De kostprijs in Melsbroek is 100.000 euro, en ondertussen staat de C130 daar nog twee jaar beschermd in de hangar Fromson, en kunnen alle demontages en hermontages binnen gebeuren en zoals nodig in tijd. De prijs in Beauvechain is 600.000 Euro, en alle werkzaamheden moeten in de open lucht gebeuren want géén enkele hangar kan de C130 opvangen. Daarvoor wordt een beroep gedaan op specialisten van de 15 de Wing en niet door vrijwilligers van Beauvechain zoals men ten onrecht beweert.

Ze stellen telkens dat ze een nieuw museum in Beauvechain gaan bouwen, of in andere vetklaringen dat Beauvechain een “open-depot” wordt van het WHI voor al het luchtvaartmateriaal dat niet in het Jubelpark kan tentoongesteld worden. Er is echter géén enkel plan (tenzij in het hoofd van Jaupart en van de minister) i.v.m. dit meerjarenplan, de timing, de begroting, de publieke aanbesteding, de offertes, de milieuvergunning enz. dat ergens neergelegd werd. Ook niet in de Raad van Bestuur van het WHI die in dit geval eigenlijk volledig buiten spel gezet is. Het gebouw komt er misschien binnen tien jaar, en ondertussen staat de C130 buiten te rotten

Ze beweren steeds dat het 1WHC in Beauvechain een WHI instelling is versus een VZW Dakota. De werkelijkheid is dat het 1WHC óók een ASBL Golden Falcon is zoals Dakota. Er is géén wettelijk entiteit WHI in Beauvechain, zie daarvoor maar de wettekst van de oprichting van het WHI.

 

Hoe deze discussie zal aflopen lijkt al vast te liggen

 

Volgens Vervoort heeft premier De Croo de oppositie in eigen partij en in de andere regeringspartijen (die wel de C130 in Melsbroek willen houden) gevraagd om te stoppen met hun verzet tegen de plannen van minister Dedonder.

Blijkbaar is de goede samenwerking tussen de Franstaligen en Vlamingen (onze millions weet je wel) in de regering belangrijker dan een diefstal ‘avant la lettre’.

Het belooft alvast voor het najaar wanneer ook Groen de premier en de andere regeringspartijen zal chanteren om de kerncentrales definitief te sluiten …  Verhofstadt revisited! 

 

UPDATE (23/04 10.31):

Zopas vernamen we dat Mr. Jaupar benoemd werd tot direkteur-generaal ad interim door ... defensieminister Steven Vandeput in 2017. Jawel, een N-VA-minister die de taalregels aan zijn laars lapt en blijkbaar geld genoeg heeft om de PS ter wille te zijn? Faut le faire! In ruil voor wat? De e-mail affaire waar Vandeput zijn stoiel op wankelen stond? De vertrouwelijke onderhandelingen tussen PS en N-VA over een staatshervorming?