dwarsliggers

Dwarsliggers ... noodzakelijk om het rechte spoor te houden
          
lees meer over onze filosofie

Bewaren

Bewaren

Bewaren

Bewaren

glasgow de crooKort en bondig is een reeks met korte Dwarse bijdragen voor al wie gebeten is om te wéten en beseft dat de gezagsgetrouwe media hun opdracht van Vierde Macht niet vervullen zoals het hoort.

Als inleiding deze e-mailcorrespondentie "onder leden van het Mexicaanse Leger" ... met toestemming van de auteurs:


17  jan: Je hebt wellicht ook iets opgevangen van mijn demarche inzake vaccinatie van gezonde kinderen tegen SARS-CoV-2. Ik stuur je in bijlage de essentie van de risico-baten analyse die ik maakte, met de input van de collega’s van covidrationnel.be, en met een update tot op datum van vandaag.
De Joint Committee on Vaccination and Immunisation (JCVI) in het VK is ook duidelijk: bij gezonde kinderen beter nog wachten tot er meer cijfers komen omtrent hoeveel kinderen er al besmet zijn (het vaccin werd enkel getest bij nog niet besmette kinderen), hoe doeltreffend het is tegen besmetting door Omikron (de klinische studie liep ten tijde van delta) en wat de nevenwerkingen zullen zijn bij langere opvolging. https://www.gov.uk/government/publications/jcvi-update-on-advice-for-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people/jcvi-statement-on-covid-19-vaccination-of-children-and-young-people-22-december-2021
Ik ben benieuwd naar je reactie. Steeds bereid tot overleg.
Vriendelijke groeten,
Lieven
 
Het antwoord:

18 jan: Helemaal akkoord met je standpunt…
Pure horror om te zien hoe hard je erop aangepakt wordt door ‘de belanghebbenden’. What ’s in a word…
Volhouden!
Jan
 

Een reactie op onze nieuwjaarswensen 2022

Dat zijn nu eens goede wensen, vragen en aanbevelingen...

Helaas ben ik pessimistisch: hoeveel mensen procentueel ook, van elke leeftijdsgroep zijn nog geïnteresseerd in feiten en in het controleren van opgesomde feiten?

Buiten het Pallieterke ken ik zelfs geen krant waarvan de journalisten , en ik heb er 3 in de familie, hun uitlatingen grondig controleren? Het hele mediacircus, behalve het Pallieterke,  doet mee aan die politieke correctheid,  aan de nieuwe woke-religie...

De universiteiten zijn in hetzelfde bedje ziek, getuige een interview met Maarten Boudry in het Pallieterke waarin  hij zegt dat velen daar op zijn universiteit zelfs geen goedendag meer willen zeggen! De andere Vlaamse universiteiten zijn zeker niet beter. Daar worden de nieuwe academici gevormd. De generatie dertigers en veertigers denkt zo al... En van de huidige politici- postjespakkers zal het ook niet komen. Ik voel mij als een lemming meegesleurd naar de afgrond...

 

Goed rentmeesterschap?

begrotingstekort 2023

Ondertussen gaat het debat bij ons vooral over extra uitgaven: meer geld voor politie, meer geld voor de zorg, meer geld voor het onderwijs… De realiteit is dat onze jaarlijkse overheidsuitgaven straks structureel (en dus niet door tijdelijke crisismaatregelen) 3 procent van het bbp, of 15 miljard in euro’s van vandaag, hoger liggen dan voor corona. En bijna 13 procent van het bbp, of ruim 60 miljard in euro’s van vandaag, hoger dan in 1990. En dat vooral door extra lopende uitgaven. Het is hoogst twijfelachtig dat er in 2023-2024 ernstige budgettaire inspanningen zullen volgen. De enorme facturen voor de volgende regering liggen al klaar. 

 Bart Van Craeynest is hoofdeconoom bij Voka en auteur van het boek Terug naar de feiten.

Premier De Croo etaleerde in Glasgow zijn onwetendheid

In Glasgow sprak premier De Croo voor een lege zaal. Gelukkig maar want wat hij zei over de toenemende catastrofes die te wijten zijn aan de klimaatverandering is fake. Het kost ons weinig moeite om dit te bewijzen: één grafiek en een korte mail; negen woorden volstaan!

Our World in Data Disasters 1970 2019 768x576

Noteer dat de grafiek de gemelde ‘reported’ catastrofes weergeeft. U ziet ook dat de toename zich situeerde tussen 1970 en 2000 en NADIEN daalde. Toen onderzoeksjournalist Kip Hansen na publicatie in 2019 vroeg aan de verantwoordelijke voor het DATA-beheer, Regina Below, of deze stijging tussen 1970 en 2000 te wijten was aan meer catastrofes of meer meldingen, kreeg hij volgend antwoord:

“Thank for your e-mail. You are right, it is an increase in reporting.”

Heeft onze eerste minister, die namens ons allen spreekt, dan géén enkele raadgever die hem durft de waarheid te vertellen of is hijzelf ideologisch zo verdwaasd dat hij de waarheid niet meer wil weten? In dat laatste geval is een ‘impeachment process’ aan de orde. Dat hij voor de catastrofale overstroming in Wallonië verwijst naar de klimaatverandering als oorzaak is pure volksverlakkerij. Het politiek beleid en een menselijke fout (stuwmeer van Eupen) liggen aan de basis van deze ramp. Lees maar eens het artikel van 18 jan in HLN! Er zijn ministers voor veel minder erge drama's afgetreden. Zelfs dit politiek fatsoen blijkt bij deze Vivaldi regering niet meer aanwezig.

De VRT en andere gezagsgetrouwe media doen mee aan deze misleiding door alle mogelijke catastrofes, waar ook ter wereld, als groot nieuws in beeld te brengen en zo doelbewust de indruk te wekken dat er een toename is. Niet met mijn geld!

 

Energieverbruik moet 25 % dalen in Duitsland?

Om zijn ambitieuze klimaatdoelen te halen, moet Duitsland zijn energiegebruik in de komende acht jaar tot 25% verminderen. Dat staat in een rapport dat klimaatminister Robert Habeck (De Groenen) dinsdag presenteerde. De nieuwe Duitse regering heeft zich tot doel gesteld om de uitstoot van CO₂ aan het eind van het huidige decennium met 65% te reduceren ten opzichte van het niveau van 1990. Dat lukt volgens het rapport van het ministerie van Habeck alleen als de Duitsers hun energieconsumptie met 20% tot 25% verminderen.

'De taak is groot. Zij is gigantisch', zei de minister op een persconferentie. 'We zijn erin geslaagd om de uitstoot tussen 2010 tot 2020 met gemiddeld 15 miljoen ton per jaar te verminderen. Van 2022 tot 2030 moeten we deze met gemiddeld 40 miljoen ton per jaar verminderen.'

Tijdens de persconferentie zei Habeck dat de regering ernaar streeft de huidige twee gigawatt (GW) aan onshore windenergiecapaciteit van Duitsland in 2023 te verhogen tot 5 GW en tegen 2027 tot 10 GW, eraan toevoegend dat de staatssteun voor wind- en zonneparken waarschijnlijk nog twintig jaar zal blijven bestaan. Voor dagen met weinig wind en zon zal Duitsland de komende tijd nog steeds gas nodig hebben, maar volgens Habeck is dat geen oplossing voor de lange termijn. 'Kolen moeten niet zomaar worden vervangen door gas - dan zijn we weer terug bij af.'

Ondanks alle ambitieuze plannen is Duitsland vorig jaar achteropgeraakt in de race om aan de eigen klimaatdoelstellingen te voldoen. Uit een analyse die de Duitse denktank Agora Energiewende vorige week presenteerde, blijkt dat het aandeel hernieuwbaar in de stroomvoorziening is gedaald door de comeback van kolen.

Als het economische herstel doorzet, wordt over dit jaar een verdere stijging van de uitstootwaarden verwacht. Om een ommekeer te bewerkstelligen moet de Duitse regering snel met ambitieuze maatregelen komen, maant Agora.

Volledig artikel: https://fd.nl/economie/1426571/duitsland-moet-kwart-minder-energie-gebruiken-om-klimaatdoelen-te-halen

Klimaatgekte bij Nederlandse defensie …

Het is hier inmiddels al zo krankzinnig dat de krijgsmacht zich voor tientallen miljoenen verdiept in elektrische voertuigen, zoals het Fennek lichte (pantser-) verkenningsvoertuig en dat onder leiding van een energieke brigade-generaal (Blijkbaar is het zo dat wie de lof der zotheid zingt gepromoveerd wordt, want een brigade-generaal der intendance (bevoorrading) kwam in mijn tijd gewoon niet voor). Stel je voor: ons land weigert tanks te kopen, moet fregatten aan de ketting leggen omdat men geen personeel kan werven (geen wonder: tot aan de rang van sergeant 1e klas krijgt men net iets meer dan het minimumloon aangevuld met bonussen; daarmee kan men bij de voedselbank aansluiten) maar geld voor die flauwekul is er wel. En de minister van Defensie heeft zich gecommitteerd aan de reductie van de ecologische voetafdruk van 70% in 2050. Ik vraag me af waarop straaljagers, tanks, helikopters en fregatten dan moeten varen/vliegen en rijden - gebakken lucht?

Wat al die mafketels samen zich niet realiseren, is dat elke microgram CO2, methaan en zo meer die wij hier reduceren teniet wordt gedaan door wat landen als India, China en Indonesië elk jaar meer daarvan uitstoten. De schoorstenen van de fabrieken van de wereld moeten blijven roken en ach, als die zotte westerlingen zichzelf willen verarmen, des te goedkoper de fossiele brandstoffen voor hen zullen zijn. De wet van de communicerende vaten, nietwaar? En door al dat religieus-fanatieke klimaat gedram ten onzent gaan de laatste restjes zware industrie vanzelf die kant op en moeten we staal, verf, medicijnen en composieten ook daar vandaan halen, alles uiteraard tegen een voor ons ongunstig tarief. 

… en bij de superrijken

Overigens is dit alles is koren op de molen van de miljardairsclub van Klaus Schwab, het World Economic Forum. De mensen in die club hebben tientallen miljarden verdiend met de overheveling van hun bedrijven naar China met zijn gunstige fiscale wetgeving en het ontbreken van vakbonden of milieuregels. Die willen uiteraard niet dat de gans die de gouden eieren legt geslacht wordt. En beter nog, door nu opeens de filantroop uit te hangen, kunnen ze het steeds vaker bevestigde beeld van parasiterende belastingvluchtelingen en schaamteloos zelfverrijkende sujetten over de ruggen van uitgebuite kinderen en onderbetaalde volwassenen wat afzwakken. En zo sponsort men de toch al gesubsidieerde klimaatbeweging en oh ironie, dat is ook nog eens fiscaal aftrekbaar! 

Mijn broer, inspecteur bij de Belastingdienst, belast met het afhandelen van aangiftes van drie van Nederlands meest vermogende families, kan verhalen uit de praktijk vertellen waar je de broek van afzakt. Maar helaas mogen hij en zijn collega's niet daartegen optreden omdat de bewindspersonen hen een hand boven het hoofd houden. En tja, het politieke primaat, nietwaar? 

Afgelopen week bleek ook maar weer eens, dat de ultrarijke 1% van de wereldbevolking meer vervuiling veroorzaakt dan 50% van de wereldbevolking. Hoe vreemd is het gezien het bovenstaande dan nog, dat jij en ik en iedereen met een redelijk tot laag inkomen de offers voor het klimaat moeten brengen, terwijl zij doorfeesten alsof ze ongrijpbaar zijn? Typisch geval van "Quod licet Jovi, non licet bovi." (“Wat Jupiter is toegestaan, is het rund nog niet toegestaan” - een Latijns spreekwoord dat in feite zegt dat wat een als belangrijk aangemerkt persoon mag, niet zomaar ook iedereen toegestaan is). En voor de goede orde: de runderen, dat zijn wij. 

Hitler kon zo machtig worden door de hulp van invloedrijke en zeer welvarende industriëlen. Het is nu niet veel anders, alleen lopen de superrijken nu met het welhaast fascistoïde linkse gepeupel mee. En raad eens wie een groot deel van de media in handen hebben, die vrijwel allemaal hetzelfde evangelie verkondigen? Die onafhankelijke pers is nu ofwel in handen van mediamagnaten of wordt gefinancierd door een staat die al net zo zot is als de klimaat zeloten. 

Ik zag onlangs een documentaire op Deutsche Welle over hoe de ultrarijken de wereld - vooral ons deel daarvan - naar hun hand zetten. Ik zou Prediker willen nazeggen: er is niets nieuws onder de zon. Ik denk dat het hoog tijd is om de nieuwe adel (de superrijken) en de nieuwe geestelijkheid (de klimaat-/gender-/kritische rassentheorie-fanatici) en hun monsterverbond aan de kaak te stellen. De ene houdt ons arm, de andere houdt ons dom; we zijn weer terug in 1900. En het gros van de mensen trapt er gewoon weer in. Dat, in aansluiting op een constatering, eerder deze week, dat de mensheid niet in staat is om te leren of er een langetermijngeheugen op na te houden. Zo langzamerhand ontkom ik niet meer aan de conclusie dat te grote welvaarts- en machtsverschillen per definitie tot perversie, corruptie en verval leiden. Rotting begint altijd aan de top en wie de trap wil schoonvegen, moeten bovenaan beginnen. Ik ben niet tegen kapitalisme an sich, maar de ontaarding ervan in de huidige tijd acht ik even schadelijk voor de mensheid als het postmoderne gezever. 

Medicatie tegen Covid in het nieuws op VRT!

Baricitinib, is een bestaand oraal medicijn, wordt "sterk aanbevolen" door de WHO voor mensen met ernstige of kritieke COVID-19, om te worden gegeven met corticosteroïden.  Het maakt deel uit van een klasse geneesmiddelen die januskinaseremmers (JAK-remmers) worden genoemd en die de overstimulatie van het immuunsysteem onderdrukken. Het medicijn wordt ook gebruikt voor de behandeling van reumatoïde artritis.

Baricitinib is nu vrijgegeven door de WHO voor Covid behandeling

https://www.theepochtimes.com/who-recommends-2-new-drugs-as-covid-19-treatments_4215192.html?utm_source=newsnoe&utm_campaign=breaking-2022-01-15-1&utm_medium=email&est=xuJEiYghy%2BS%2B4Pt4naE%2Bn8qwsb0dfqPYepp8918dheVaUxFg6GhOKZf1GEb5UY23O9kB

Het einde van het artikel is interessant en doet denken aan Ivermectin: hier in vertaling

Humanitaire organisatie Artsen Zonder Grenzen (AZG) juichte de nieuwe aanbeveling van de WHO voor Baricitinib toe. In een verklaring drong de groep er bij regeringen op aan stappen te ondernemen om ervoor te zorgen dat octrooibescherming "de toegang tot deze behandeling niet in de weg staat".

Artsen zonder Grenzen merkte op dat het Amerikaanse farmaceutische bedrijf Eli Lilly op grote schaal patenten heeft aangevraagd en verkregen, ook in Brazilië, Rusland, Zuid-Afrika en Indonesië, waardoor de productie van betaalbare versies van Baricitinib werd geblokkeerd.

“Ondanks het feit dat baricitinib al is goedgekeurd voor andere aandoeningen zoals reumatoïde artritis – en generieke versies zijn al beschikbaar in India en Bangladesh tegen veel lagere prijzen dan die van Eli Lilly – zal Baricitinib niet algemeen beschikbaar zijn voor de behandeling van COVID-19 zolang het bedrijf de productie van generieke geneesmiddelen op de meeste plaatsen blijft blokkeren”, aldus Artsen Zonder Grenzen.

“Een Indiase fabrikant heeft Baricitinib geprijsd op $ 5,50 per behandelingskuur van 4 mg eenmaal per dag gedurende 14 dagen, en de laagste prijs in Bangladesh is $ 6,70. Dit is bijna 400 keer minder dan de exorbitante prijs van Eli Lilly in juli van $ 2.326 per behandelingskuur."

Een lid van het Mexicaans Leger over Pfizer

Jan Vercammen

Onderschat nooit hoever de tentakels van een reuze-octopus, zoals deze van een Amerikaanse farmaceutische multinational, kunnen reiken.

Een belangrijke werkgever in ons land met een  productiesite als een middelgroot dorp. Diverse ‘gamechangers’ in hun portfolio over de jaren heen, met corona schoten ze rond en in de roos: vaccins en medicijnen. De verkoopcijfers in 2021 waren dubbel van deze van pre-corona 2020. 2022 belooft het drievoud van 2020.

Hun communicatie- en lobbymachine draait, zowel intern als extern, op volle toeren. Met een communicatie- en lobbymachine die zowel naar hun eigen mensen als naar buiten toe optimaal functioneert, efficiënter dan Goebbels en aanverwanten…Het is een geoliede meerwaarde generator die minutieus alle registers, van sociale media over gewone gazetten tot de gespecialiseerde vakpers bespeelt, met behulp van kleine legers betaalde en/of gesponsorde clinici, laboratoriumwetenschappers én politici. Met hopen gekochte advertentiefora, half wetenschappelijke/half commerciële webinars op medische en andere sites.

Dit bedrijf verheft ook het downsizen van problemen en neveneffecten tot een absolute kunst. Min min is immers plus. Nevenwerkingen van hun vaccin? Beperkt effect in de tijd, geneest doorgaans vanzelf, de aandoening is erger. Myocarditis bij jonge sporters en relaties met plotse dood? Overdreven en zeker niet zo erg als het virus zelf.

Nevenwerking van andere vaccins worden aan- en opgeblazen. Eens de tromboseberichten als een brandalarm waren afgegaan, werd AstraZeneca in de EU netjes en keurig gedefenestreerd. Dat het in Oxford, dus in Groot-Brittannië, dat EU-hatende land, uitgevonden werd, gooide bruikbare politieke olie op het mediavuur. Exit AstraZeneca  in Europa. Gelukkig is de wereld groot, en niet iedereen even rijk en/of dom.

Het Pfizer vaccin: meer dan 1500% duurder dan AstraZeneca. Voor wie denkt dat er een ‘0’ te veel staat: AstraZeneca kost ongeveer 1 Euro, Pfizer meer dan 16 Euro. Zodra zijn concurrent ‘kaltgestellt’ was, kwam er zo’n drie Euro bij. In geen enkele mij bekende commerciële markt maak je kans met een prijsverschil van die orde.

AstraZeneca wordt bewaard op kamertemperatuur…  Pfizervaccins vergen transporten  op droog ijs bij min 70°C. Logistiek en qua kost is dit een nachtmerrie, maar de vaccintrein was in razende vaart vertrokken, niet meer te stoppen. Heerlijk.

Nu blijkt de mRNA-vaccinwerking eindig in de tijd. Aangepaste vaccins zijn nodig. Hoort U die kassa ook rinkelen? Prachtig toch?

Ook hier ligt de waarheid in het midden. Ze zijn écht steengoed bij Pfizer. Die mRNA-technologie is baanbrekend (1). Alleen is ze niet het perfecte wapen dat alles oplost. Nieuwe geweren met nieuwe antiviruskogels komen eraan. De vraag is: ‘wat kost het?’ en ‘must’ of ‘Nice to have’ ? In een ‘strijd’ tegen wat nu stilaan terug een doorsnee verkoudheidsvirus lijkt te worden? Wat het al eeuwenlang is.

Het échte geheim van de farma-industrie en de mensheid? Genoeg patiënten vinden met een ziekte waar je allebei van kan leven … (2)

 

  • (1) ‘Baanbrekend’ voor de medische wereld, ja maar wek experimenteel voor de patiënt.
  • (2) De enen (aandeelhouders) zullen er wel beter kunnen van leven dan de patiënten er kunnen mee leven!

 

Aanbevolen informatie

Het einde van de democratie

Depressing article by Joel Kotkin, “Welcome to the end of democracy”

 

COVID-pandemie

Parlement du Luxembourg

Le professeur Perronne au Parlement du Luxembourg

 

Steven Arrazola de Onate is sinds november 2020 voorzitter Open VLD van Rotselaar

 

Weet u wat wij nog altijd denken beste Lezers?

Dat over de pandemie en de CO2-gekte een gezond wantrouwen terecht is en dat de energietransitie gekaapt werd door ideologische charlatans.